ศัพท์ที่ต้องรู้ในการเล่น Forex

Pip คืออะไร

Spread คืออะไร